Υπηρεσίες Αυτοματισμού

 

Αυτοματοποίηση ή και αναβάθμιση γραμμών παραγωγής μέσω PLC (Ελαιοτριβεία, ορυζόμυλοι, γραμμές συσκευασίας, γραμμές ηλεκτροστατικής βαφής κ.α)
Παρακολούθηση (monitoring) των μηχανών και γραμμών παραγωγής μέσω οθόνης (HMI) η προσωπικού υπολογιστή (SCADA)

Αύξηση ταχύτητας παραγωγής με την τοποθέτηση inverter σε κινητήρες

Αυτοματοποίηση ή και αναβάθμιση νέων η και παλαιών μηχανών με PLC (Μηχανές πλαστικών, μηχανές παραγωγής και συσκευασίας τροφίμων, διπλωτικές μηχανές, βιομηχανικά πλυντήρια, ρομποτικά συστήματα κ.α) για αύξηση παραγωγής, καταγραφή ιστορικού παραγωγής και δυνατότητα αυτοδιάγνωσης